Kategori: <span>İtikâf</span>

Bir kimse günlerce itikâfa girmeyi nezrederse, o günlerin gecelerinde de itikâfta olması gerekir mi, geceyi gündüzden ayırabilir mi? Bir kimse geceleri itikâfta olmayı nezrederse, o gecelerin gündüzleri de itikâfta olması gerekir mi, gündüzü geceden ayırabilir mi? Bir kimse kalbinden itikâfa girmeyi nezrederse itikâf vacip olur mu, yoksa itikâfın vacip olması için nezirde bulunurken diliyle söylemesi gerekli midir? Muayyen olmayan (hangi ay olduğunu belirtmeden) bir ay itikâfa girmeyi nezrederse, gündüzleri gecelerden ayırabilir mi? Bir kimse itikâfa gireceği günleri nezrederken yalnız gündüzleri itikâfta olmayı niyet ederek nezirde bulunursa, hükmü ne olur ve itikâfa ne zaman girip ne zaman çıkar? Bir kimse itikâf için nezirde bulunduğunda “günler” kelimesini söylerken sadece gündüzleri veya geceleri niyet ederse hükmü ne olur? İtikâf yapmaya niyet ederken “gece” veya “gün” kelimelerini cemi, tesniye ve müfred olarak kullanma arasında hüküm açısından ne fark vardır? Nezrederken “ay” kelimesini zikrederek, bir ay itikâfa girmeyi nezreder de, sadece gündüzleri veya sadece geceleri girmeyi niyet ederse yahut gündüzleri veya geceleri istisna ederse hükmü ne olur? Şeriatta günün gecesi veya gecenin gündüzü ne zamandır? Nezirde bulunduğu kelimeyi tesniye veya cemi olarak söylemişse itikâfa ne zaman girer ve ne zaman çıkar? “Hac/menasik günlerinde gece, geçen güne tâbidir” sözünü açıklayınız?

SORU: Bir kimse günlerce itikâfa girmeyi nezrederse, o günlerin gecelerinde de itikâfta olması gerekir mi, geceyi gündüzden ayırabilir mi? Bir kimse geceleri itikâfta olmayı nezrederse, o gecelerin gündüzleri de itikâfta…

İtikâf Soru-Cevap

İtikâf Soru-Cevap

İtikâf Oruç Soru-Cevap

İtikâf Soru-Cevap

İtikâf Soru-Cevap

İtikâf Soru-Cevap

İtikâf Soru-Cevap

SORU: Bir kimse itikâfa girdiği yerden Cumaya gitmek için ne kadar önce çıkabilir? Bir kimse bir mescide girdiğinde hemen farza veya sünnete başlarsa tahiyyetü’l-mescit namazı yerine de geçerli olur mu?…

Cuma İtikâf Soru-Cevap Zuhr-i Ahîr Namazı

İtikâf Soru-Cevap

İtikâf Soru-Cevap