Kategori: <span>Kader</span>

İtikad Kader Soru-Cevap

İtikad Kader Soru-Cevap

SORU: Kader hakkında konuşmanın hükmü nedir? CEVAP: a) Tirmizî ve İbn-i Mâce’de zikredildiği üzere Ebû Hureyre (r.a) şöyle anlatmıştır: “Biz, kader hususunda münakaşa ederken Rasûlullah (s.a.v) çıkageldi. Öylesine kızdı ki,…

İtikad Kader Soru-Cevap

SORU: Kaderi inkâr edenin hükmü nedir? CEVAP: Ebû Dâvûd’da zikredildiği üzere Huzeyfe (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her ümmetin Mecûsîleri vardır. Bu ümmetin Mecûsîleri de ‘Kader yoktur!’ diyenlerdir. Bunlardan…

İtikad Kader Soru-Cevap

SORU: Kadere inanmanın hükmü nedir? CEVAP: Kadere inanmak farzdır. Kader, Kur’an ve Sünnetle sabittir. Kaderin bilinmesi akıl ve kıyasla değil, Kitap ve Sünnetledir…

İtikad Kader Soru-Cevap

SORU: Kader nedir? CEVAP: Kader; kulların hayır ve şer bütün fiillerini Allah’ın yarattığına, bunları yaratmazdan önce Levh-i Mahfuz’da yazdığına, her şeyin onun kazası ve kaderiyle, irade ve meşietiyle (dilemesiyle) olduğuna,…

İtikad Kader Soru-Cevap