CİN musallatı hususunda Asr-ı Saadetten örnekler var mıdır?

SORU: CİN musallatı hususunda Asr-ı Saadetten örnekler var mıdır?

CEVAP:

Bu hususta birçok örnek mevcut olup onlardan birisi şöyledir:

Sahabeden Ebû Dücâne (r.a) anlatıyor:

Ebû Dücâne (r.a), Rasûlullah (s.a.v)’in huzuruna gelip:

“Ya Rasûlallah!  Yatağıma yattığım zaman değirmen sesi, arı vızıltıları (ağaç yapraklarının sesi) gibi sesler işitiyorum.  Şimşek parıltısı gibi şeyler görüyorum. Başımı kaldırıp baktığımda evimin ortasında siyah ve uzun gölge gibi bir şeyin olduğunu görüyorum.  Yakalamak için elimi uzattığımda derisinin üzerindeki kılların kirpi kılları gibi olduğunu ve ağzından yüzüme doğru ateş parçaları attığını görüp beni yakacağını zannediyor, uyuyamıyorum, korkuyorum…” dedi.

Bunun ürerine Rasûlullah (s.a.v);

“Ey Ebû Dücâne, evinize gelen korkunç bir mahlûktur. Bana bir kâğıt ve kalem getiriniz…”  buyurdu ve getirilen kâğıt ve kalemi Ali (r.a)’a verip Rasûlullah (s.a.v); “Bismillah diyerek yaz…” buyurdu.

Ebû Dücâne (r.a);

“Rasûlullah (s.a.v)’in yazdırdığı bu mektubu götürüp yastığımın altına koydum ve yattım. Gece yarısı uyanmıştım. Kulağıma, (feryat eden) şöyle bir korkunç ses geldi;

“Lat ve Uzza’ya yemin ederim ki (bu mektupla) bizi yaktın. Bu mektubun sahibi hakkı için bu mektubu kaldır. Senin evine bir daha gelmeyeceğiz. (Bu mektubun bulunduğu yerlere gelemeyiz)…” dediler.

Ebû Dücâne (r.a);

“Sabahleyin erkenden kalkıp Rasûlullah (s.a.v)’in arkasında sabah namazı kıldım. Süflilerin/Cinlerin feryadını Rasûlullah (s.a.v)’e haber verdim…” Rasûlullah (s.a.v) de bana;

“Ey Ebû Dücâne, o mektubu kaldır. Beni hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki eğer o mektubu kaldırmazsan onlar kıyamete kadar azap içinde kıvranırlar (mektubun acısını, kıyamete kadar çekerler)…“ buyurdu…

(Hasâis-i Kübrâ; Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve; Tezkire-i Kurtubî)

NOT:

Bu mektup aşağıda olduğu gibidir ve en azından yazıcıdan çıkarılıp evdeki herkesin yastığının altına birer tane konulursa isabetli olacaktır inşâAllah…