Kategori: <span>Yahudiler ve Hristiyanlar</span>

Soru-Cevap Yahudiler ve Hristiyanlar

Miras Müteferrik Hususlar Soru-Cevap Vasiyet Yahudiler ve Hristiyanlar

Selam Vermek Soru-Cevap Yahudiler ve Hristiyanlar

Mehdi ve Mesih Soru-Cevap Yahudiler ve Hristiyanlar

SORU: Yahudilikte Mesih anlayışı nasıldır? CEVAP: Arapça Mesih kelimesi; meshedilmiş, günahlarından temizlenmiş, yağ ile yağlanmış, güzel yüzlü, seyahat eden, ölçmek, silmek gibi manalara gelmekle birlikte dilimizde Hz. İsa’nın lakabı ve…

Mehdi ve Mesih Soru-Cevap Yahudiler ve Hristiyanlar

SORU: Hristiyanlara göre beklenen Mesih kimdir? CEVAP: Hristiyanlara göre Yahudilerin beklediği bu Mesih gelmiştir ve o; İsa (a.s)’dır… Hristiyanlara göre Mesih “ikinci defa gelecek, yeryüzüne inecek” ve bozulan (Dünya’da) düzeni yeniden…

Mehdi ve Mesih Soru-Cevap Yahudiler ve Hristiyanlar

Haramlar-Helaller Kurban Soru-Cevap Yahudiler ve Hristiyanlar