Kategori: <span>Fidye</span>

SORU: Camilere ve Kur’ân Kurslarına zekât verilebilir mi? Zekâtın verileceği yerler neresidir? Mescit, cami, köprü, yol, çeşme yaptırmak için zekât verilebilir mi? Kişi üvey annesine, gelinine, damadına, erkek veya kız…

Fidye Fıtır Sadakası Öşür Soru-Cevap Yemin Zekat

Fidye Hasta Oruç Soru-Cevap

Fidye Hasta Miras Oruç Soru-Cevap Vasiyet Yemin

Fidye Hasta Oruç Soru-Cevap

SORU: Fidye nedir? CEVAP: Fidye; (kişinin oruç tutamadığı) her gün için (nisaba malik olmayan) bir miskini (fıtır sadakası miktarınca iki öğün) doyurmasıdır, tıpkı keffaretlerde doyurulduğu gibi… “el-Bahru’r-Râik” (sahibi) şöyle demiştir:…

Fidye Oruç Soru-Cevap

Fidye Hasta Oruç Soru-Cevap