Ay: <span>Haziran 2016</span>

Soru-Cevap Ticari Hayat

Tasavvuf

Soru-Cevap Ticari Hayat

Haramlar-Helaller Soru-Cevap Ticari Hayat

SORU: Ticaret yapan Sahabelerden örnekler… CEVAP: a) Ebû Bekir (r.a)… Sahabelerden Ebû Bekir (r.a)’ın ticareti meşhurdur. “İsâbe” isimli eserde şöyle denilmiştir: Ebû Bekir (r.a) tacir olarak bilinen bir insandı. Rasûlullah…

Soru-Cevap Ticari Hayat

Soru-Cevap Ticari Hayat

Devlet işleri Soru-Cevap Ticari Hayat

Soru-Cevap Ticari Hayat

SORU: Esnaflık ve Tüccarlık hayırlıdır… CEVAP: Ticaret, hayırlı bir kazanç yoludur. Çünkü esnaf veya tacir kişi kendi vaktinin hâkimi olduğundan dolayı diğer dînî vazifeleri, talim, tedris ve tebliğ gibi işleri…

Soru-Cevap Ticari Hayat

SORU: Rızkı köyde taksim edilmişlere, çiftçilere ithafen… CEVAP: a) (Zamanımızda köylerde yaşamak sıkıntıymış gibi algılanmakta, şehirlerde yaşamaya özenilmekte veya köyde şehir hayatı yaşanılmaya çalışılmaktadır. Örneğin rızkı köyde taksim olunmuş bir…

Soru-Cevap Ticari Hayat