Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i veya Evliyaları RÜYADA veya RABITADA görüp de BİZE BAZI EMİRLER VERİRLERSE BUNLARI YERİNE GETİRMELİ MİYİZ, nasıl davranmalıyız? Bu zamanda insanlar RABITADA veya RÜYADA kendilerine MEHDİ OLDUĞUNU SÖYLENDİĞİNİ ve buna binaen MEHDİ’liklerini İLAN ETTİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR bu duruma nasıl bakmalıyız? Tarikatların içerisinde birçok kişi RABITADA veya RÜYADA kendilerinin KUTUB, GAVS, KIRKLAR-ÜÇLER-YEDİLER olduklarının SÖYLENDİĞİNİ anlatıp BU MAKAMLARDA OLDUKLARINI İDDİA EDİYORLAR bunlar doğru mudur?

SORU: Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i veya Evliyaları RÜYADA veya RABITADA görüp de BİZE BAZI EMİRLER VERİRLERSE BUNLARI YERİNE GETİRMELİ MİYİZ, nasıl davranmalıyız?  Bu zamanda insanlar RABITADA veya RÜYADA kendilerine MEHDİ OLDUĞUNU SÖYLENDİĞİNİ ve buna binaen MEHDİ’liklerini İLAN ETTİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR bu duruma nasıl bakmalıyız? Tarikatların içerisinde birçok kişi RABITADA veya RÜYADA kendilerinin KUTUB, GAVS, KIRKLAR-ÜÇLER-YEDİLER olduklarının SÖYLENDİĞİNİ anlatıp BU MAKAMLARDA OLDUKLARINI İDDİA EDİYORLAR bunlar doğru mudur?

CEVAP:

a) Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Her kim rüyasında Beni görürse, muhakkak o kimse hak ve gerçek olarak Beni görmüştür. Çünkü şeytan, Benim şekil ve hakikatime giremez…” (Buhârî, Müslim)

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Rüyasında Beni gören, gerçekten Beni görmüştür. Çünkü şeytan hiçbir şekilde Benim suretime giremez…” (Muvatta)

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Beni rüyada gören, gerçekten Beni görmüştür…” (Deylemî)

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Beni rüyada gören, gerçekten Beni görmüştür. Çünkü şeytan Benim şeklime giremez…” (Hatîb)

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Rüyasında Beni gören, gerçekten Beni görmüştür. Çünkü şeytan hiç bir şekilde Bana benzer bir surete giremez…” (Suyûtî, Kıtfu’l-Ezhâri’l-Mütenâsıra)

b) İmam-ı Nevevî (rh.a); “İster bilinen sıfatı üzere olsun, isterse bilinen sıfatından başka bir surette görsün rüyayı gören her iki surette de Rasûlullah (s.a.v)’ı hakikaten görmüştür…” demiştir…

c) Âlimlerimiz, “’Bir kimseye rüyasında gördüğü kişi hakkında “Bu zat, Peygamberimizdir” şeklinde bir bilgi hâsıl olduysa o zat Peygamber Efendimizdir…” demişlerdir…

d) İmam-ı Rabbanî (rh.a); ”Rasûlullah (s.a.v)’in hakiki şeklini, rüyada tanıyabilmek çok güçtür. Bunun için, rüyalara nasıl güvenilebilir? Şeytan, Rasûlullah (s.a.v)’in yüksek şanına yakışacak bir şekilde, o Server (s.a.v)’in ismiyle görünemez. Melun şeytan, düşmanlığını burada da gösterebilir. Araya karışarak, olmayan şeyi olmuş gibi gösterebilir. Rüya göreni şaşırtır. Kendi sözlerini ve işaretlerini, O’nun sözleri ve işaretleriymiş gibi gösterir. Rasûlullah (s.a.v) vefat ettikten sonra, bir kimse uykuda, hisleri çalışmazken ve yalnızken, nasıl olur da, rüyanın şeytanın karışmasından korunduğunu ve onun değiştirmediğini anlayabilir?” demiştir…

e) İmam-ı Rabbânî (rh.a); “Rasûlullah (s.a.v)’in kendi şeklini ve hele rüyada tanıyabilmek çok güç olacağı meydandadır. Bunun için, rüyalara nasıl güvenilebilir? Âlimlerin çoğunun dediğine uyarak ve Rasûlullah (s.a.v)’in yüksek şanına yakışacak üzere, şeytanın hiçbir şekilde o Server (s.a.v)’in ismi ile görünemeyeceğini söylersek, o şekilden emirler almak ve onun beğenip beğenmediğini anlamak kolay değildir. Melun şeytan araya karışarak, olmayan şeyi olmuş gibi gösterebilir. Rüya göreni şaşırtır…” demiştir…

SONUÇ…

1- Rasûlullah (s.a.v) rüyada kesinlikle ŞERİATA AYKIRI BİR EMİR VERMEZ BİR SÖZ SÖYLEMEZ…

2- “GÖRÜNTÜNÜN GARANTİSİ VARDIR AMA SESİN GARANTİSİ YOKTUR” yani kişi rüyada Rasûlullah (s.a.v)’i gördüyse ve eğer arada bir konuşma-emir verme gibi bir şey olduysa., gören kişi mutlaka Rasûlullah (s.a.v)’in suretini görmüştür ama aradaki KONUŞMANIN-KONUŞAN KİŞİNİN DUYDUĞU SESİN-KONUŞMANIN RASÛLULLAH (s.a.v)’e AİT OLDUĞUNUN GARANTİSİ YOKTUR…

3- Bu ahir zamanda RÜYALARA İSTİHBARATLARIN CİN-BÜYÜ-TEKNOLOJİ ile MÜDAHALELERİ MÜMKÜNDÜR, kişilere bu yollarla “SEN MEHDİ’sin veya EVLİYALARDAN’sın yahut KIRKLARDAN’sın, YEDİLERDEN’sin, ÜÇLERDEN’sin vs…” diye CİNLERE SÖYLETMELERİ GAYET MÜMKÜNDÜR ve OLMAKTADIR…

4- Bu ahir zamanda bir kişi, Rüyasında veya Rabıtasında; Rasûlullah (s.a.v)’i, Evliyaları, Kutupları, Pirleri gördüğünü anlatıp bu Zâtların da rüyayı gören kişiye “SEN MEHDİ’sin veya EVLİYALARDAN’sın yahut KIRKLARDAN’sın, YEDİLERDEN’sin, ÜÇLERDEN’sin vs…” DERLERSE, rüyayı gören kişi kendisinin böyle olduğuna ASLA İNANMAMALIDIR TASDİK ETMEMELİDİR…

5- Bakılması gereken ardına düşülmesi gereken ŞERİATTIR, KUR’ÂN ve SÜNNETTİR… Rüya da Rabıta da vardır haktır ve gerçektir lakin “DİN, RABITA ile RÜYA ile İDARE EDİLMEZ, DİN KUR’ÂN ve SÜNNET ile İDARE EDİLİR…”