Kategori: <span>Selam Vermek</span>

SORU: Zimmî hasta olduğunda ziyaret edilmesi caiz midir? Zimmînin selamı alınır mı, alınırsa nasıl mukabele edilir? Müslüman ilkönce zimmîye selam verebilir mi? Zimmî için mağfiret ile veya hidayete ermesi için…

Haramlar-Helaller Hasta Müteferrik Hususlar Selam Vermek Soru-Cevap

Selam Vermek Soru-Cevap Yahudiler ve Hristiyanlar

SORU: Mezarlığa gidince selam vermek… CEVAP: Ebû Dâvûd’un zikrettiği üzere Ebû Hureyre (r.a)’dan gelen bir rivayete göre; Rasûlullah (s.a.v) (bir gün) mezarlığa gitti. Oraya varınca; “Es-selâmu aleyküm dâre kavmin mü’minîn!/Selam üzerinize…

Selam Vermek Soru-Cevap

SORU: Selam vermenin lafzı/şekli… CEVAP: Selamı veren ‘es-selâmü aleyke’ veya ‘es-selâmü aleyküm’ der, alan da ‘ve aleyke’s-selam’ veya ‘ve aleykümü’s-selam’ der. ‘Aleyke’ kelimesi senin üzerine, ‘Aleyküm’ kelimesi ise sizin üzerinize…

Selam Vermek Soru-Cevap

SORU: Kimin kime selam vereceği… CEVAP: a) Toplulukların karşılaşması halinde selam vermek kifâye bir sünnet, verilen selamı almak da kifâye bir vaciptir. Bu durumda her iki topluluktan da sadece birer…

Selam Vermek Soru-Cevap

SORU: Kadınlarla selamlaşma… CEVAP: Ebû Dâvûd’un zikrettiği üzere Esmâ bint-i Yezîd (r.anhâ)’dan bir rivayette şöyle denmiştir: “Rasûlullah (s.a.v), biz bir grup kadına uğramıştı, selam verdi.” Müslim’in bir rivayetinde ise; Rasûlullah…

Selam Vermek Soru-Cevap

SORU: Çocuklara selam vermek… CEVAP: Selamı küçükler büyüklere verir; ancak Rasûlullah (s.a.v) oynayan çocuklara selam vermiştir. Ebû Dâvûd’un rivayetinde; “Rasûlullah (s.a.v) oynayan çocuklara rastlamıştı, onlara selam verdi” denmektedir. Bunda, çocuklara…

Selam Vermek Soru-Cevap

SORU: Selam vermenin mekruh olduğu kişiler… CEVAP: a) Hamamda, yemek yiyene, savaşana, Kur’ân okuyana, hadis okuyana, Allah’ı zikredene, telbiye getirene, hutbe verene, vaaz-nasihat eden kimselere ve bu sayılanları dinleyenlere, ilim…

Selam Vermek Soru-Cevap

SORU: İşaretle selamlaşma… CEVAP: Selamı işaretle vermek ve işaretle mukabele etmek caiz olmaz. Tirmizî’de zikredildiği üzere Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Çünkü Yahudilerin selamı parmaklarla işarettir, Hristiyanların…

Selam Vermek Soru-Cevap

SORU Selamlaşmanın hükmü… CEVAP: a) Selamlaşma ilâhî bir hükümdür. Kur’ân’da; “Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın yahut aynıyla mukabele edin” buyrulmuştur. (Nisâ, 4/86) b)…

Selam Vermek Soru-Cevap