Ay: <span>Nisan 2017</span>

SORU: Ebû Hanife, Ali (r.a) ile görüşmüş müdür? CEVAP: İbn-i Hillikân’ın “Târîhî”’nde Hatîb-i Bağdâdî’den naklen rivayet edildiğine göre Ebû Hanife’nin torunu şöyle demiştir: “Ben, İsmail b. Hammâd b. Numan b.…

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

SORU: “Ebû Hanife, Kur’ân-ı Kerim’den sonra Peygamber (s.a.v)’in en büyük mucizelerinden biridir” sözünü açıklar mısınız? İmam-ı A’zam’ın bu vecihle faziletinden bahseder misiniz? CEVAP: Hâsılı, Ebû Hanifetün’n-Numan, Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Kur’ân’dan…

İlim Soru-Cevap

SORU: Büyüklerin birbirleri hakkında söyledikleri sözleri nasıl anlamalıyız? Selef imamlarının ve hususen İmam Şafii’nin Ebû Hanife hakkındaki sözleri nelerdir? Bir mezhep imamına karşı nasıl davranmalıyız? CEVAP: İbn-i Âbidîn şöyle demiştir:…

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap