Kategori: <span>İntihar etmek</span>

İntihar etmek Soru-Cevap

SORU: İntihar edenin âhiretteki hali nasıl olacaktır? CEVAP: Buhârî’de zikredildiği üzere Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o Cehennemlik olur. Orada ebedi…

İntihar etmek Soru-Cevap

İntihar etmek Soru-Cevap

SORU: İntihar etmenin hükmü nedir? CEVAP: İntihar etmek haramdır, günah itibariyle başkasını öldürmekten daha büyüktür. Başkasını öldürmek hakkında ise Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kim bir Mü’min’i kasten öldürürse,…

İntihar etmek Soru-Cevap