Ay: <span>Ekim 2016</span>

Güneşte ısıtılmış su ile abdest Soru-Cevap

Güneşte ısıtılmış su ile abdest Soru-Cevap

Güneşte ısıtılmış su ile abdest Soru-Cevap

Güneşte ısıtılmış su ile abdest Soru-Cevap

SORU: Güneşte ısıtılmış suyun hükmü nedir? CEVAP: Güneşte bırakılıp ısınan su ile abdest veya gusül almak tenzihen mekruhtur. Bu suya “mâu müşemmes” denir… (Şeyhu’l-İslâm Yahya Zekeriyyâ el-Ensârî Fethu’l-Vehhab, Cezîrî -dört mezhebe…

Güneşte ısıtılmış su ile abdest Soru-Cevap

Haramlar-Helaller Soru-Cevap

SORU: Yemin hakkında tafsilatlı bilgi verir misiniz? CEVAP: Yemin hakkında şu hükümler zikredilmiştir: 1- Oturacağı ev, giyeceği elbise ve bir günlük yiyeceğinden fazla olarak, ayet-i kerimede keffaret hakkında bildirilen şeylerin…

Soru-Cevap Yemin

Soru-Cevap Yemin

SORU: Yemin etmek kaç kısma ayrılır? CEVAP: Allah Teâlâ’nın adına yemin etmek üç kısımdır: 1- Yemin-i Ğâmûs: Geçmiş veya şimdiki zamanda yapılan bir iş için yalan yere yemin etmektir ki…

Soru-Cevap Yemin

SORU: Yemin etmek hakkında hadis var mıdır? CEVAP: Yemin hususundaki bazı hadis-i şerifler şöyledir: 1- Müslim’in zikrettiğine göre Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Kim bir şey hususunda…

Soru-Cevap Yemin