Kategori: <span>Vasiyet</span>

Borç Cenaze Miras Soru-Cevap Vasiyet

Hac-Umre Miras Soru-Cevap Vasiyet

SORU: İtikatlarından dolayı küfre nisbet edilmeyen “sahib-i hevâ”’nın vasiyeti, “Ehl-i Sünnetten olan Müslümanın” vasiyeti gibi midir? İtikatlarından dolayı küfre nisbet edilen “sahib-i hevâ” kişiler “mürted” hükmünde midir? Sahib-i hevâ hangi…

İtikad Soru-Cevap Vasiyet

Miras Müteferrik Hususlar Soru-Cevap Vasiyet Yahudiler ve Hristiyanlar

SORU: Eğer ortada birden fazla vasiyet olursa ve malın üçte biri vasiyetlerin hepsini yerine getirmeye yetmezse, farz olanlar farz olmayanlardan önce mi yerine getirilir? Eğer vasiyetlerin hepsi farz olma hususunda…

Hac-Umre Soru-Cevap Vasiyet

SORU: Vasiyetten dönmek nasıl olur? CEVAP: Vasiyet edenin vasiyet ettiği şeyden “Vasiyetimden döndüm” demesi gibi bir söz ile dönmesi caiz olacağı gibi, gasp edilmiş malda sahibinin hakkını ortadan kaldıracak bir…

Soru-Cevap Vasiyet

SORU: Vasiyetin yerine getirilmesi borçtan sonra mıdır? Borcu, bıraktığı miras kadar olan kimsenin vasiyeti yerine getirilir mi? Vârislerin izni bulunmadan vârislerden herhangi birisine vasiyet edilmesi caiz midir? Vârislerin izni olmasa…

Borç Soru-Cevap Vasiyet

Soru-Cevap Vasiyet

Fidye Hasta Miras Oruç Soru-Cevap Vasiyet Yemin