Kategori: <span>Yemin</span>

Boşanma-Talak Soru-Cevap Yemin

SORU: Yemin hakkında tafsilatlı bilgi verir misiniz? CEVAP: Yemin hakkında şu hükümler zikredilmiştir: 1- Oturacağı ev, giyeceği elbise ve bir günlük yiyeceğinden fazla olarak, ayet-i kerimede keffaret hakkında bildirilen şeylerin…

Soru-Cevap Yemin

Soru-Cevap Yemin

SORU: Yemin etmek kaç kısma ayrılır? CEVAP: Allah Teâlâ’nın adına yemin etmek üç kısımdır: 1- Yemin-i Ğâmûs: Geçmiş veya şimdiki zamanda yapılan bir iş için yalan yere yemin etmektir ki…

Soru-Cevap Yemin

SORU: Yemin etmek hakkında hadis var mıdır? CEVAP: Yemin hususundaki bazı hadis-i şerifler şöyledir: 1- Müslim’in zikrettiğine göre Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Kim bir şey hususunda…

Soru-Cevap Yemin

SORU: Yemin etmek hakkında ayet var mıdır? CEVAP: Yemin hususundaki âyeti kerîme şöyledir: Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle…

Soru-Cevap Yemin

SORU: Camilere ve Kur’ân Kurslarına zekât verilebilir mi? Zekâtın verileceği yerler neresidir? Mescit, cami, köprü, yol, çeşme yaptırmak için zekât verilebilir mi? Kişi üvey annesine, gelinine, damadına, erkek veya kız…

Fidye Fıtır Sadakası Öşür Soru-Cevap Yemin Zekat

Adak-Nezir Oruç Soru-Cevap Yemin

Boşanma-Talak Oruç Soru-Cevap Yemin

Fidye Hasta Miras Oruç Soru-Cevap Vasiyet Yemin