Kategori: <span>Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar</span>

Dâru’l-harp Haramlar-Helaller Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar Soru-Cevap

Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar Soru-Cevap

Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar Soru-Cevap

Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar Soru-Cevap

SORU: Alt dudaktaki kılları yolmanın hükmü nedir? CEVAP: Hanefîlere göre alt dudağın iki tarafındaki kılları koparmak, tıraş etmek bidattir. Rasûlullah (s.a.v)’in bu kısmı tıraş etmediği rivayet edilmiştir… (İbn-i Âbidîn, İhtiyâr,…

Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar Soru-Cevap

Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar Soru-Cevap

Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar Soru-Cevap

Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar Soru-Cevap

Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar Soru-Cevap

Sakal-Bıyık-Erkeğin vücudundaki kıllar Soru-Cevap