İtikâfa girmeyi nezreden bir kimse, nezirde bulunurken, itikâfından hasta ziyaret etmek, cenaze namazı kılmak ve ilim meclisinde bulunmak için çıkmayı şart koşarsa, bu şeyler için dışarı çıkabilir mi?

SORU: İtikâfa girmeyi nezreden bir kimse, nezirde bulunurken, itikâfından hasta ziyaret etmek, cenaze namazı kılmak ve ilim meclisinde bulunmak için çıkmayı şart koşarsa, bu şeyler için dışarı çıkabilir mi?

CEVAP:

Tatarhâniyye’de el-Huccet’ten naklen beyan edildiğine göre, bir kimse (itikâfa girmeyi) nezrederken hasta ziyaret etmek, cenaze namazı kılmak ve ilim meclisinde bulunmak gibi şeyler için çıkmayı şart koşarsa caiz olur… Bu bellenmelidir…

(Yukarıda zikredilen) “şart koşarsa” sözünde, (şart koşmayı istediği şeylere sadece) niyetle yetinilemeyeceğine işaret vardır…

Ben (İbn-i Âbidîn) derim ki: Buna, el-Hidâye’nin ve başka kitapların “(itikâfçı itikâf yerinden) ancak insanın haceti (tabii ve şer’î ihtiyacı) için çıkabilir” dedikleri yerde, “çünkü onun (yani tabii ve şer’î ihtiyacın vâki) olacağı malumdur (zaten bellidir). Binaenaleyh (bu ihtiyaçlar için) mutlaka çıkmak lazımdır” demeleri işaret etmektedir. Binaenaleyh (bu şeyler) istisna edilmiş olur…

Hâsılı (sözün özeti); (itikâf nezredilirken) başa çok gelen (vukuu çok olan) bir şey (yani tabii ve şer’î ihtiyacı için dışarı çıkmayı) şart koşulmasa bile, hükmen istisna edilmiş olup (bunlar için dışarı çıkabilir). Böyle olmayan (vukuu az olan şeyler için itikâftan dışarı çıkabilmek ise), ancak şart koşulursa müstesna olur… (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.