Kategori: <span>İlim</span>

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

SORU: Emîrin veya Komutanın hüküm vermesi caiz midir? CEVAP: Emîrin Kâdılık yaparak hüküm vermesi, ancak Sultanın ona bu yetkiyi vermesiyledir. “el-Eşbâh”’da ve “el-Mültekat” isimli eserde şöyle denilmiştir: “Hüküm vermek için…

Devlet işleri İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap

SORU: Müftü ile Kâdı arasındaki fark nedir? CEVAP: Şeyh Kâsım’ın “Tashîh” ismini verdiği kitabında söylediklerinin hâsılı şudur ki, “Müftü” ile “Kâdı” arasında fark yoktur. Ancak, Müftü, hükmü haber verir, Kâdı…

İlim Soru-Cevap

 SORU: Fıkıh kitaplarını okurken “Fetva buna göredir”, “Bununla amel ederiz”, “Esah olan budur” gibi terimlerle karşılaşmaktayız. Fetva almaya/amel etmeye yarayan alametleri özetle anlatır mısınız? CEVAP: “el-Muzmarât” ismindeki kitabın başında şöyle…

İlim Soru-Cevap

İlim Soru-Cevap