Kategori: <span>Gıybet-Söz Taşıma</span>

Gıybet-Söz Taşıma Soru-Cevap

Gıybet-Söz Taşıma Soru-Cevap

Gıybet-Söz Taşıma Soru-Cevap

SORU: Söz götürüp getirme (nemmâmlık)… CEVAP: Buhârî’de zikredildiği üzere Huzeyfe (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kattât (söz taşıyan) Cennet’e girmeyecektir…” Tirmizî’de zikredildiği üzere İbn-i Mesûd (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v)…

Gıybet-Söz Taşıma Soru-Cevap

SORU: Arkadan konuşma ne zaman gıybet sayılmaz? CEVAP: Kütüb-ü Sitte’de zikredilen, Câbir ve Ebû Hureyre (r.anhümâ)’dan rivayette Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ne fâsık, ne de mücâhir kimse için söylenen (yani…

Gıybet-Söz Taşıma Soru-Cevap

Gıybet-Söz Taşıma Soru-Cevap

SORU: Bizi gıybet edene nasıl davranalım? CEVAP: Allah (c.c), Kur’ân-ı Kerîm’in Bakara 194’üncü ve Nahl 126’ncı ayetlerinde bize, yapılana ancak misliyle mukabele etmeye izin vermiş, mukabele ederken haklı olunan sınırda…

Gıybet-Söz Taşıma Soru-Cevap

SORU: Gıybet eden kişinin âhiretteki durumu nedir? CEVAP: Ebû Dâvûd’da zikredildiği üzere Enes (r.a)’den rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Miraç gecesinde bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve…

Gıybet-Söz Taşıma Soru-Cevap

Gıybet-Söz Taşıma Soru-Cevap

SORU: Gıybet hakkında ayet var mıdır? CEVAP: Gıybetle ilgili bir ayet… “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı büyük günahtır. Birbirinizin gizli hâllerini ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi…

Gıybet-Söz Taşıma Soru-Cevap