Kategori: <span>Adak-Nezir</span>

Adak-Nezir İtikad Soru-Cevap

Adak-Nezir Aşure Oruç Şevval-Zilhicce-Visal-Susma Orucu Soru-Cevap

Adak-Nezir Oruç Soru-Cevap

Adak-Nezir Boşanma-Talak Kandiller-Mübarek gün ve geceler Oruç Soru-Cevap

Adak-Nezir İtikad Soru-Cevap

SORU: Bir kimse Recep ayını oruçlu geçirmeyi nezreder de, bu kimse hasta iken Recep ayı girerse hükmü ne olur? Bir kimse ebediyen oruç tutmayı nezreder de, geçim derdi ile meşgul…

Adak-Nezir Oruç Soru-Cevap

Muallâk nezirde tâcil/acele edip önceden yerine getirmek caiz midir? Bir kimse “yolcum gelirse” veya “hastam düzelirse” diyerek nezirde bulunursa yolcu gelmeden veya hasta iyileşmeden adağını yerine getirebilir mi? Bir kimse “zina edersem Allah için falan işi yapmak boynuma borç olsun” derse zina etmeden adağını yerine getirebilir mi, zina ettiği takdirde bu kişinin üzerine ne gerekir? Bir hasta, “Allah için bir ay oruç boynuma borç olsun” der de iyileşmeden ölürse veya bir gün bile olsun iyileşir de o gün de oruç tutmazsa hükmü ne olur? Bir hasta, “Allah için bir ay oruç boynuma borç olsun” der de bir gün bile olsun iyileşir de o gün de oruç tutarsa hükmü ne olur? Bir kimse “Allah için bir ay oruç boynuma borç olsun” der de o gece de ölürse hükmü ne olur? Bir kimse Recep ayını oruçla geçireceğini nezreder, sonra bir gün veya daha fazla yaşar da bu günlerde de oruç tutmadan ölürse hükmü ne olur? Bir kimse Recep ayını oruçla geçireceğini nezreder, sonra bir gün veya daha fazla yaşar da yetiştiği bu günlerde oruç tutarsa yahut nezirde bulunmasının akabinde ölürse hükmü ne olur? Bir kimse Recep ayını oruçla geçireceğini nezreder, Recep ayı girdiğinde bu kimse hasta olur, Recep ayından sonra meselâ bir gün iyileşir, o gün de oruç tutmaz ve sonra da ölürse hükmü ne olur? Sıhhatli bir kimse bir ay oruç tutmayı nezreder, o ay oruç tutmaz ve ay bitmeden de ölürse hükmü ne olur?

SORU: Muallâk nezirde tâcil/acele edip önceden yerine getirmek caiz midir? Bir kimse “yolcum gelirse” veya “hastam düzelirse” diyerek nezirde bulunursa yolcu gelmeden veya hasta iyileşmeden adağını yerine getirebilir mi? Bir…

Adak-Nezir Oruç Soru-Cevap

Muallâk olmayan nezirde tâcil/acele edip önceden yerine getirmek caiz midir? Bir kimse “Cuma günü Mekke’de şu dirhemi filân fakire tasadduk edeceğim” diye nezredip Cumadan başka bir günde Mekke’den başka bir beldede o dirhemden başka bir dirhemi ve o fakirden başka bir şahsa sadaka olarak verirse hükmü ne olur? Bir kimse yarın oruç tutmayı nezreder de, yarından sonraki güne bırakırsa caiz olur mu? Bir kimse itikâf yapmak veya oruç tutmak için bir ay tayin edip belirler de, bu nezrini o aydan önce yaparsa, keza “filân sene haccedeceğim” diye nezreder de ondan bir sene evvel haccederse, keza “filan gün bir namaz kılacağım” diye nezreder de o günden önce kılarsa hükmü ne olur? Bir kimse muayyen/belirli birkaç dirhemi sadaka vermek için adasa ve sonra bu dirhemler helâk olsalar ne yapması gerekir? Ulemanın, nezirde “dinar ve dirhemin tayinini hükümsüz bıraktık” sözü ile nezirde “fakirin tayinini hükümsüz bıraktık” sözlerinin manası nedir? Bir kimse “şu fakire bir şey yedirmek Allah için boynuma borç olsun” deyip fakirin adını söylese, fakat yiyeceği tayin etmeyip belirlemese, yiyeceği başka bir fakire vermesi halinde nezri yerine gelmiş olur mu? Bir kimse başka bir adama emrederek, “şu malı Kûfe’nin fakirlerine tasadduk et” der de, o adam da Basra’nın fakirlerine verirse hükmü ne olur? Bir kimse “Kûfe’nin fakirlerine şu kadar para verilecek” diye vasiyet eder de, parayı vermesi vasiyet edilen vasî de Basra’nın fakirlerine verirse hükmü ne olur? Bir kimse Recep ayını oruçla geçirmeyi nezreder de, Recep ayı gelmeden önce yirmi dokuz gün oruç tutarsa ve Recep ayı da yirmi dokuz veya otuz çekerse hükmü ne olur?

SORU: Muallâk olmayan nezirde tâcil/acele edip önceden yerine getirmek caiz midir? Bir kimse “Cuma günü Mekke’de şu dirhemi filân fakire tasadduk edeceğim” diye nezredip Cumadan başka bir günde Mekke’den başka…

Adak-Nezir Oruç Soru-Cevap

Adak-Nezir Bayramlar Oruç Şevval-Zilhicce-Visal-Susma Orucu Soru-Cevap

Adak-Nezir Oruç Soru-Cevap Yemin