“İmam Mehdi, Ebû Hanife’nin mezhebini taklid edecektir” sözünü açıklar mısınız?

SORU: “İmam Mehdi, Ebû Hanife’nin mezhebini taklid edecektir” sözünü açıklar mısınız?

CEVAP:

Bazıları İmam Mehdi’nin de Ebû Hanife’yi taklid edeceğini söylemişlerse de, Molla Aliyyü’l-Kârî “el-Meşrebü’l Verdî fi Mezhebi’l-Mehdî” isimli risalesinde bunu reddetmiş ve onun mutlak bir müçtehit olduğunu söylemiştir. Aliyyü’l-Kârî, bazı yalancıların uydurduğu uzun bir kıssayı da reddetmiştir ki hulâsası şudur: “Güya Hızır (a.s) şer’î ahkâmı Ebû Hanife’den öğrenmiş, sonra onları İmam Ebû’l-Kasım el-Kuşeyrî’ye öğretmiş. O da bu alanda kitaplar telif ederek bir sandığın içine koymuş ve müritlerinden birine emir vererek Ceyhun nehrine attırmış. İsa (a.s) gökten inince bu kitapları Ceyhun nehrinden çıkararak onlarla hükmedecekmiş…” Bu söz batıldır ve aslı yoktur. Tahtâvî’nin de izah ettiği veçhiyle bu söz ancak reddetmek için nakledilip anlatılır… (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)

Bu yazı yorumlara kapalı.