Yemin etmek hakkında hadis var mıdır?

SORU: Yemin etmek hakkında hadis var mıdır?

CEVAP:

Yemin hususundaki bazı hadis-i şerifler şöyledir:

1- Müslim’in zikrettiğine göre Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Kim bir şey hususunda yemin eder, sonra da hilafını (yemin ettiği şeyin aksini) daha hayırlı görürse, derhal keffaret vererek yemininden vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsın.”

2- İbn-i Mâce’nin rivayet ettiğine göre Abdullah b. Ömer (r.anhümâ) şöyle demiştir: “Yemin edip de (yemininde) ‘inşallah’ diyen bir kimse (yeminini bozduğunda) günah işlemiş olmayacaktır. (Yâni keffaret ödemesi gerekmez).”

3- İbn-i Mâce’nin rivayet ettiğine göre Abdullah b. Ömer (r.anhümâ) şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) bir adamın, kendi babasının üzerine yemin ettiğini işitti ve bunun üzerine şöyle buyurdu: ‘Babalarınız üzerine (sakın) yemin etmeyiniz. Allah’a yemin eden bir kimse (de) doğru söylesin. Kendisi(nin ikna edilmesi) için Allah’a yemin edilen bir kimse razı olsun (yani edilen yeminin gereğini kabul etsin). Allah (adına edilen and)a rıza göstermeyen (yani edilen yeminin gereğini kabul etmeyen) kimse Allah’a yakın (bir kul) değildir.’”

4- İbn-i Mâce’nin zikrettiğine göre Abdullah b. Ömer (r.anhümâ)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Yemin (sonucu itibarı ile) ancak ya günaha girmektir veya pişmanlık duymaktır.”

(İbn-i Âbidîn, İhtiyar, Kudûrî, Hidâye, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı ve Cezîrî -dört mezhebe göre-İslâm Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.