Yemin etmek hakkında ayet var mıdır?

SORU: Yemin etmek hakkında ayet var mıdır?

CEVAP:

Yemin hususundaki âyeti kerîme şöyledir:

Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.” (Mâide, 5/89)

Ayetteki “yeminlerinizi tutun” kavli; yeminlerinize bağlı kalın, yeminlerinizi bozmayın, demektir.

Bazı müfessirler, “Bundan murad; ‘az yemin ediniz, çok yemin etmeyiniz,’ demektir” demişlerdir.

Kurtubî; “Yemininizi bozduğunuz takdirde keffareti yerine getirmek suretiyle yeminlerinizi koruyunuz” demiştir.

İbn-i Cerîr; “Bunun anlamı, yeminlerinizi (bozduğunuz takdirde) keffaretsiz bırakmayın şeklindedir. Burada kastedilen ise yemini bozmanın günah olduğu durumlardaki yeminleri muhafaza etmektir. Misal; ana-babayı incitmemek üzere yapılan yemin gibi. Bu yemin, bozulmayıp muhafaza edilmelidir…”

(İbn-i Âbidîn, İhtiyar, Kudûrî, Hidâye, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı ve Cezîrî -dört mezhebe göre-İslâm Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.