İtikatlarından dolayı küfre nisbet edilmeyen “sahib-i hevâ” kişilerin vasiyeti sahih midir? İtikatlarından dolayı küfre nisbet edilen “sahib-i hevâ” kişiler “mürted” hükmünde midir? Sahib-i hevâ kimlere denilir?

SORU: İtikatlarından dolayı küfre nisbet edilmeyen “sahib-i hevâ”’nın vasiyeti, “Ehl-i Sünnetten olan Müslümanın” vasiyeti gibi midir? İtikatlarından dolayı küfre nisbet edilen “sahib-i hevâ” kişiler “mürted” hükmünde midir? Sahib-i hevâ hangi taifedir?

CEVAP:

İtikatlarından dolayı küfre nisbet edilmeyen “sahib-i hevânın” (bid’at ehlinin) vasiyeti, “Ehl-i Sünnetten olan Müslümanın” vasiyeti gibidir… İtikatlarından dolayı küfre nisbet edilen “sahib-i hevâ” (bid’at ehli) ise “mürted” hükmündedir… Sahib-i hevâ şu taifedir; Ali (r.a) için “İlâh-ı Ekber” (büyük Tanrı) derler. Bazıları da “İlâh-ı Asğar” (küçük Tanrı) derler. Âişe (r.anha)’nın münafıklar tarafından atılan iftiradan berî ve temiz olduğuna dair bu kadar ayet-i kerime nazil olmuş iken, ayet-i kerimeye muhalefet ederek Âişe (r.anha)’ya iftirada bulunurlar… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.