Bir zimmî, evini Yahudilere “havra” veya Hıristiyanlara “kilise” kılsa, öldüğünde o ev miras malı olur mu? Zimmînin dâru’l-harpte olan harbîye vasiyeti geçerli olur mu?

SORU: Bir zimmî sıhhatliyken, kendi evini Yahudilere “havra” veya Hıristiyanlara “kilise” kılsa, öldüğünde o ev miras malı olur mu? Zimmînin dâru’l-harpte olan harbîye vasiyeti sahih olur mu?

CEVAP:

Bir zimmî sıhhatliyken, kendi evini Yahudilere “havra” veya Hıristiyanlara “kilise” kılsa, öldüğünde o ev (üç İmamımızın) ittifakıyla miras malı olur… Zimmînin dâru’l-harpte olan harbîye vasiyeti sahih değildir… (Mültekâ/Mevkûfât)