Ölen kişinin yerine hac yapacak kişi hac parasını zayi ederse, mirasın kalan üçte birinden hac parasını tekrar alabilir mi? Vasî yetimin malını başkasına ödünç veya ticaret yapması için verebilir mi?

SORU: Bir kimse bir şahsı vasî tayin etse ve kendisinin yerine hac yapılması için vasiyette bulunsa, vasî mirası mirasçılar arasında paylaştırıp, hac için vasiyet edilen parayı kendisi alsa ve bu hac parası vasînin yanında zayi olsa, varislerden geriye kalan mirasın üçte birinden hac parası tekrar alınır mı? Hac için vasiyet edilen para, bir zata ölen kimse adına haccetmesi için verilse, bu para hac yapacak kişinin elinde zayi olsa, varislerden geriye kalan mirasın üçte biri hac parası olarak ayrılır mı? Vasînin yetimin malını mudarebeye ortaklığa vermesinin caiz midir? Vasînin yetimin malında ticaret yapması ve başkasına ödünç vermesi caiz midir?

CEVAP:

a) Bir kimse bir şahsı vasî tayin etse ve kendisinin yerine hac yapılması için vasiyette bulunsa, vasî mirası mirasçılar arasında paylaştırıp, hac için vasiyet edilen parayı kendisi alsa ve bu hac parası vasînin yanında zayi/helak olsa, varislerden geriye kalan mirasın üçte birinden hac parası (tekrar) alınır…

b) Hac için vasiyet edilen para, bir zata ölen kimse adına haccetmesi için verilse, bu para hac edecek zatın elinde zayi olsa, yine varislerden geriye kalan mirasın üçte biri hac parası olarak ayrılır…

c) Vasînin yetimin malını mudarebeye (yani bir taraftan iş bir taraftan sermaye) ortaklığında sermayeye vermesi caizdir… Vasînin yetimin malında ticaret yapması, başkasına ödünç vermesi caiz değildir. Çünkü vasî ancak korumaya memurdur… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.