Eğer ortada birden fazla vasiyet olursa ve malın üçte biri vasiyetlerin hepsini yerine getirmeye yetmezse, hangisi önce hangisi sonra yerine getirilir? Hacı yolda ölse ve kendi için hac yapılmasını vasiyet etse, yerine hac yapacak vekil kişi hangi memleketten gönderilir?

SORU: Eğer ortada birden fazla vasiyet olursa ve malın üçte biri vasiyetlerin hepsini yerine getirmeye yetmezse, farz olanlar farz olmayanlardan önce mi yerine getirilir? Eğer vasiyetlerin hepsi farz olma hususunda eşit olurlarsa, vasiyet edenin söylediği sıraya göre mi yerine getirilir? Bir kimse evinden haccetmek için çıkıp yolda ölse ve kendi için hac yapılmasını vasiyet etse, bu kişinin yerine hac yapacak vekil kişi hangi memleketten gönderilir?

CEVAP:

a) Bir takım vasiyetler toplanıp (yani ortada birden fazla vasiyet olursa) ve malın üçte biri vasiyetleri yerine getirmeye yetmezse, vasiyet eden, hac, zekât ve keffaret gibi farz olan vasiyetleri sonra söylese bile, farz olanlar farz olmayanlardan önce yerine getirilir… Eğer vasiyetlerin hepsi farz olma hususunda eşit olurlarsa, vasiyet edenin söylediği sıraya riayet edilir…

b) Bir kimse evinden haccetmek için çıkıp yolda ölse ve kendi için hac yapılmasını vasiyet etse, İmam Âzam (rh.a)’e göre, vasiyet edenin kendi şehrinden/memleketinden naib gönderilir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.aleyhima)’ya göre ise istihsanen, öldüğü yerden naib gönderilir… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.