Keffaret ve nezir oruçlarını inkâr edenin hükmü…

SORU: Keffaret ve nezir oruçlarını inkâr edenin hükmü…

CEVAP:

Keffaret ve nezir oruçlarını inkâr eden kâfir olmaz. Çünkü bunların her biri “Kitap” ve “İcmâ” ile “amelen sabit olmuştur” yani bunların amelen yerine getirilmesinin gerekliliği “Kitap” ve “İcmâ” ile sabittir. Keffaret ve nezir oruçları “Kitap” ve “İcmâ” ile “ilmen sabit olmamıştır”, yani bunların farziyetini inkâr edenin küfrüne hükmedilecek luzumiyette/bu derecede lazım oldukları ilmen sabit olmamıştır… (İbn-i Âbidîn, Teshîl li Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.