Müslümanların üretimde, sanayide, teknolojide vs. hususlarda neden gayr-i Müslimlere muhtaç kaldıklarına dair Hz. Ömer’in bir irşâdı…

SORU: Müslümanların üretimde, sanayide, teknolojide vs. hususlarda neden gayr-i Müslimlere muhtaç kaldıklarına dair Hz. Ömer’in bir irşâdı…

CEVAP:

İbn-i Haccâc’ın Medhal’inde şöyle geçmektedir: “Ömer (r.a) hilafeti zamanında bir defa pazara çıkmıştı. Baktı ki genellikle ticaret yapanlar dışarıdan gelen yabancılar ve avam tabakasıdır. Bunu görünce üzüldü. Seçkin ve yüksek seviyeli insanların toplandığı bir sırada bu durumu dile getirdi. Orada bulunanlar; “Fetihle ve ganimet malları ile Allah Teâlâ bizi ticaret yapmaktan müstağni kılmıştır” dediler. Bunun üzerine Ömer (r.a); “Eğer sizler böyle yaparsanız, sizin erkekleriniz onların erkeklerine ve sizin kadınlarınız onların kadınlarına muhtaç olacaklardır” dedi…”

Allame Abdulhay Kettânî (rh.a) şöyle demiştir: “Ömer (r.a)’ın bu derin görüşü bu ümmet hakkında doğru çıkmıştır. Çünkü bu ümmet, meşru yolla ticareti terk edince onu yabancılar ele geçirdiler. Sonunda, Müslüman olan toplum, Müslüman olmayan topluma muhtaç olmuştur. En küçük şeyden en büyüğüne kadar başkasına muhtaç duruma düşmüşlerdir…” (Hindistan hadis Âlimlerinden Zekeriyya Kandehlevî “Fezâil” (d. 1891), İmam Gazali “İhyâ” ve diğer bazı Hanefî fıkıh kaynakları…)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.