Kadınlarla selamlaşmak…

SORU: Kadınlarla selamlaşma…

CEVAP:

Ebû Dâvûd’un zikrettiği üzere Esmâ bint-i Yezîd (r.anhâ)’dan bir rivayette şöyle denmiştir: “Rasûlullah (s.a.v), biz bir grup kadına uğramıştı, selam verdi.” Müslim’in bir rivayetinde ise; Rasûlullah (s.a.v)’in amcasının kızı Ümm-ü Hânî’nin, Rasûlullah (s.a.v)’e guslederken uğradığı ve selam verdiği belirtilmektedir.

Kadınlarla erkekler arasında selamlaşma şu şartlara bağlıdır:

1- Kadınlar, cemaat (topluluk) halinde iseler selam verilir.

2- Kadın tek ise, ona diğer bir kadın, kocası veya mahremi (yani nikâhı düşmeyen kimse) selam verebilir. Yabancı bir erkek, tek olan kadına selam veremez, o da yabancı bir erkeğe selam veremez.

3- Kadın, kendisine şehvet duyulmayacak kadar yaşlı ise, yabancı bir erkeğin ona selam vermesi, onun da yabancı erkeğe selam vermesi caizdir. Ancak kadın yaşlı da olsa şehvet duyulacak biri ise, ne o erkeğe selam verebilir, ne de erkek ona selam verebilir. Şayet iki taraftan biri selam verecek olursa, mukabele etmek mekruh olur.

Bu yazı yorumlara kapalı.