Burundaki kılları yolmanın mezheplere göre hükmü nedir?

SORU: Burundaki kılları yolmanın mezheplere göre hükmü nedir?

CEVAP:

a) Hanefîlere göre; burundaki kılları çekmek doğru değildir. Çünkü bu hastalık yapar.

b) Şafiîlere göre; burundaki kılları yolmak mekruhtur. Uzaması halinde ise kesilmesi sünnettir.

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Mültekâ/Mevkûfât, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn ve Tahâvî)

Bu yazı yorumlara kapalı.