Boğazdaki kılları tıraş etmenin mezheblere göre hükmü nedir?

SORU: Boğazdaki kılları tıraş etmenin mezheblere göre hükmü nedir?

CEVAP:

a) Hanefîlere göre; Ebû Yusuf’tan gelen bir rivayete nazaran boğazın kıllarını tıraş etmekte bir beis, sakınca yoktur.

b) Hanbelî ve Mâlikîlere göre; boğazın altındaki kılları almak mekruh değildir, yani alınmasında bir sakınca yoktur.

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Mültekâ/Mevkûfât, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn ve Tahâvî)

Bu yazı yorumlara kapalı.