Bıyığı kısaltmayıp uzun bırakmanın hükmü nedir?

SORU: Bıyığı kısaltmayıp uzun bırakmanın hükmü nedir?

CEVAP:

Bıyığı kısaltmayıp uzun bırakmak sünnete aykırıdır. İster sakalla beraber olsun ister yalnız başına olsun bıyığı kısaltmaktaki emir mutlaktır. Sakal uzatmayıp sadece bıyık uzatmak zaten sünnete aykırı bir harekettir.

Bu hususun ehemmiyeti hadislerde şöylece ifade edilmiştir:

a) Tirmizî’de zikredildiğine göre Zeyd İbn-i Erkâm (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Bıyığından kim almazsa bizden değildir.”

b) Beyhakî’nin Şuabu’l-İman’da zikrettiğine göre İbn-i Abbas (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bıyığı almak dindendir.”

c) Deylemî’nin rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bıyığını uzatanın Allah Teâlâ duasını kabul etmez.”

d) Deylemî’nin Ahkâmu’l-Mezâhib’de zikrettiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bıyığını kısaltan bir adam gördüğünüzde, işte o sizin en hayırlılarınızdandır. Bıyığını uzatan bir adam gördüğünüzde, o da sizin en şerlilerinizdendir.”

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Mültekâ/Mevkûfât, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn ve Tahâvî)

Bu yazı yorumlara kapalı.