Kader hakkında konuşanlara karşı takınılacak tavır nedir?

SORU: Kader hakkında konuşanlara karşı takınılacak tavır nedir?

CEVAP:

Ebû Dâvûd’un zikrettiği üzere İbn-i Ömer (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kader ehli ile oturmayın, düşüp kalkmayın, onlara sözü mevzuyu açmayın (itikat ile ilgili meselelerde onlarla münakaşa başlatmayın).”

Bu yazı yorumlara kapalı.