Kaderi inkâr edenin hükmü nedir?

SORU: Kaderi inkâr edenin hükmü nedir?

CEVAP:

Ebû Dâvûd’da zikredildiği üzere Huzeyfe (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her ümmetin Mecûsîleri vardır. Bu ümmetin Mecûsîleri de ‘Kader yoktur!’ diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal’e ilhak etmek Allah üzerine bir haktır.”

Bu yazı yorumlara kapalı.