Kader hakkında konuşmanın hükmü nedir?

SORU: Kader hakkında konuşmanın hükmü nedir?

CEVAP:

a) Tirmizî ve İbn-i Mâce’de zikredildiği üzere Ebû Hureyre (r.a) şöyle anlatmıştır: “Biz, kader hususunda münakaşa ederken Rasûlullah (s.a.v) çıkageldi. Öylesine kızdı ki, kızgınlıktan hâsıl olan kızıllıktan, sanki yüzünden nar taneleri ortaya çıkmıştı. Bize şöyle çıkıştı: “Bununla mı emredildiniz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri, dînî meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir.”

Diğer bir rivayette ise şu ziyade vardır: “Kader hususunda münakaşa etmemeniz için yemin verdim.”

b) İbn-i Mâce’de zikredildiği üzere Ebû Müleyke oğlu Abdullah’ın rivayetine göre; o, Âişe (r.anhâ)’nın yanına girip ona kaderle ilgili bir şeyler söylemiş, o da kendisine şöyle cevap vermişti: “Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olursa, âhiret günü kaderden hesaba çekilir. Kim de bu mevzuda bir şey konuşmazsa, âhirette kaderden hesaba çekilmez.”

Bu yazı yorumlara kapalı.