Bir mü’min hakkında gıybet edildiği zaman ne yapmalıyız?

SORU: Bir mü’min hakkında gıybet edildiği zaman biz ne yapmalıyız?

CEVAP:

Ebû Dâvûd’da zikredildiği üzere Muaz b. Esed el-Cühenî (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim bir mü’mini bir münafığa (gıybet edene) karşı himaye ederse (korursa), Allah da onun için kıyamet günü etini Cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de Müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa Allah onu kıyamet günü Cehennem köprülerinden birinin üstünde söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder…”

Hadîs-i şeriften anlaşılacağı üzere yanımızda bir mü’minin gıybeti yapıldığı zaman sessiz kalmayıp onu müdafaa etmeliyiz. Mü’minin himayesinden maksat onun şerefini ve ırzını korumaktır. Bu da lehinde konuşmak veya en azından gıybet edilmesine meydan vermemekle olur. Yine gıybet eden Müslüman kardeşimizi gıybet etmekten men etmek de Müslümanı himaye etmek manasına girer…

Bu yazı yorumlara kapalı.