Arkadan konuşma ne zaman gıybet sayılmaz?

SORU: Arkadan konuşma ne zaman gıybet sayılmaz?

CEVAP:

Kütüb-ü Sitte’de zikredilen, Câbir ve Ebû Hureyre (r.anhümâ)’dan rivayette Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ne fâsık, ne de mücâhir kimse için söylenen (yani arkasından konuşmak) gıybet sayılmaz. Mücâhir olan hariç, bütün ümmetim affa mazhar olmuştur…” 

(Mücâhir; günahı açıktan işleyen veya gece günah işleyip sabah onu anlatan yahut gündüz günah işleyip ertesi gün onu nakleden kişidir…)

İmam Nevevî; “Fıskını veya bidatini aleni yapan kimsenin aleni olan günahlarını arkasından zikretmek, gıybet olmaz” demiştir…

Bu yazı yorumlara kapalı.