İnsanlara sözü ve işi ile zulmeden zalimin yaptığı haksızlıkları anlatmak gıybet midir sevap mıdır? Bir köy halkının gıybeti gıybet sayılır mı? Bir kimse, terk etmesini isteyerek bir Müslüman kardeşinin bir kötülüğünü söylese, gıybet etmiş olur mu? Bir kimse, Müslüman kardeşinin kusurunu kızgınlıkla söylese gıybet olur mu?

SORU: İnsanlara sözü ve işi ile zulmeden zalimin yaptığı haksızlıkları anlatmak gıybet midir sevap mıdır? Bir köy halkının gıybeti gıybet sayılır mı? Bir kimse, terk etmesini isteyerek bir Müslüman kardeşinin bir kötülüğünü söylese, gıybet etmiş olur mu? Bir kimse, Müslüman kardeşinin kusurunu kızgınlıkla söylese gıybet olur mu?

CEVAP:

a) İnsanlara sözü ve işi ile zulmeden kimsenin yaptığı haksızlıkları anlatmak gıybet değildir. Böyle bir zalimin yaptığı haksızlıkların Kâdıya/Hâkime bildirilmesi de günah değildir, bilakis sevaptır. Çünkü bu, münkerden nehyetme babındandır…

b) Gıybet, ancak bilinen kimseler için yapılır, bu takdirde bir köy halkının gıybeti, gıybet değildir. Çünkü murad olunan kişiler bilinmemektedir… Gıybet, kazif (namuslu birisine zina isnadında bulunmak) gibi olur… “Dürer” de; “Bir kimse, terk etmesini isteyerek bir Müslüman kardeşinin bir kötülüğünü söylese, gıybet etmiş olmaz. Gıybet, ancak kızgınlık yoluyla bir kimsenin kusurunu söyleyip onun küçük düşmesini istemektir” denilmiştir… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.