Fidye nedir ve ne kadardır?

SORU: Fidye nedir?

CEVAP:

Fidye; (kişinin oruç tutamadığı) her gün için (nisaba malik olmayan) bir miskini (fıtır sadakası miktarınca iki öğün) doyurmasıdır, tıpkı keffaretlerde doyurulduğu gibi…

“el-Bahru’r-Râik” (sahibi) şöyle demiştir: Ona (pîr-i fânî’ye) iftar etmek, harac/zorluktan dolayı mübah kılınmıştır. Onun özrü zail olup gidecek bir (özür de) değildir ki kazaya intikal ettirilsin (yani özrü muakkat bir özür değil ki özür gidince orucu kaza etmesi emredilsin). O nedenle (tutamadığı) her gün (oruç) için buğdaydan veya kuru üzümden yarım sâ’ yahut kuru hurma veya arpadan bir sâ’ fidye (vermesi) vacip olmuştur, tıpkı fıtır sadakasında(ki miktarda) olduğu gibi. Lakin burada iki (öğün) doyurucu yemeği/yiyeceği (nisaba malik olmayan fakir veya miskine) mübah kılmak caizdir/yeterlidir. Ancak daha önce de arzettiğimiz gibi fıtır sadakasında bunun hilafınadır (yani fıtır sadakasında fitreyi alacak kimseye malı sadece mübah kılmak kâfi değildir)… Fethu’l-Kadîr ve Fetâvâ Kâdî Hân’da da böyledir…