Yüzüstü yatmak doğru mudur? Bu hususta hadis var mıdır?

SORU: Yüzüstü yatmak doğru mudur? Bu hususta hadis var mıdır?

CEVAP:

Yüzüstü yatmak bir mazeret bulunmadığı sürece Rasûlullah (s.a.v)’in nehyettiği (yasakladığı) bir yatış şekli olup caiz değildir…

Konuyla ilgili bazı rivayetler şöyledir:

1- İbn-i Mâce’den rivayetle Kays bin Tıhfe el-Gıfârî’nin babası (Tıhfe) (r.a) şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) beni Mescid-i Nebevi de yüzüstü yatarken bulup ayağıyla dürttü ve; “Sana ne oluyor ki böyle yatıyorsun. Bu, Allah’ın hoşlanmadığı veya Allah’ın buğzettiği (sevmediği) bir yatıştır…” buyurdu…

2- İbn-i Mâce’den rivayetle Ebû Zerr el-Gıfârî (r.a) şöyle demiştir: “Ben yüzüstü yatmış iken Peygamber (s.a.v) yanımdan geçti ve ayağıyla beni dürterek; ‘Yâ Cündübcük! Şüphesiz bu, ateş (yani cehennem) halkının yatışıdır…’ buyurdu…”

3- İbn-i Mâce’den rivayetle Ebû Ümâme (r.a) şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) Mescid(-i Nebevî) de yüzüstü yatıp uyuyan bir adamın yanından geçti ve ayağıyla dürterek (adama); ‘Kalk, otur. Çünkü bu, cehennemî bir yatıştır…’ buyurdu…”