Zekât, zekâtın farz olduğu gündeki fiyata göre mi yahut ödeme yaptığı gündeki kıymete göre mi verir? Zekât malının kıymeti hangi beldeye göre hesaplanır?

SORU: Bir kimse zekâtını, zekâtın farz olduğu gündeki kıymete/fiyata göre mi yahut ödeme yaptığı gündeki kıymete göre mi verir? Zekât malının kıymeti/fiyatı hangi beldeye göre hesaplanır?

CEVAP:

Ebû Hanife’ye göre zekât malında, zekâtın farz olduğu günkü kıymeti ve fiyatı muteberdir… İmameyne göre ise, zekâtın eda edildiği günkü kıymeti muteberdir, bu görüşün aynı zamanda Ebû Hanife’nin görüşü olduğu da rivayet edilmiş, böylece üç İmamın da ittifakıyla “zekâtı ödeme gününün itibara alınacağı” kavlinin sahih olduğu söylenmiştir…  Sâimelerde ise ittifakla, zekâtın eda edildiği günkü kıymeti ve fiyatı itibara alınır…

Zekât malında kıymet ve fiyat, malın bulunduğu memlekete ve beldeye göre biçilir, (örneğin), bir kimse bir memlekete kölelerini ticaret kastıyla göndermiş olsa, kölelerin bulundukları memleketteki kıymetleri itibara alınır… Şayet zekât malı kırda, ovada veya çölde bulunursa, ona en yakın şehirdeki kıymeti ve fiyatı itibara alınır… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)