Acıya dayanamayıp intihar edenin veya ötenazi yaptıranın durumu nedir?

SORU: Acıya dayanamayıp intihar edenin veya ötenazi yaptıranın durumu nedir?

CEVAP:

Terğîb ve Terhîb’de zikredildiğine göre, Cündüb b. Abdullah (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Sizden öncekilerden birisinin vücudunda yara vardı. (Yara, gittikçe) derinleşti. Adam eline bir bıçak alarak elini kesince kan durmadan aktı. Sonunda adam öldü. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; ‘Kulum, (kendini öldürmekle) bana karşı acele davrandı. Ben de ona Cennet’i haram kıldım’ buyurdu…”