Yellenmeden dolayı temizlik yapmanın hükmü nedir? Def-i Hâcetten sonra kişinin makatında dirhem miktarından fazla pislik bulunursa sadece silmesi yeterli midir?

SORU: Yellenmeden dolayı istinca yapmanın hükmü nedir? Def-i Hâcetten sonra kişinin makatında dirhem miktarından fazla pislik bulunursa sadece silmesi yeterli midir?

CEVAP:

a) İstinca; -yellenme hariç- önden ve arkadan çıkan kan, meni, sidik, dışkı gibi şeylerden veya bunların kalıntılarından, su, toprak veya başka bir şeyle temizlenmektir… İstinca sünnettir… Ancak (def-i hâcetten sonra) kişinin makatında dirhem miktarından fazla pislik bulunursa yıkaması vaciptir…

b) Yellenmeden dolayı istinca yapmak bid’at’tir. (Ancak yellenince bir şey çıktığı şüphesi bulunursa istinca yapması caiz olur…) (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.