Selefîliğin/Vehhâbîliğin kurucusu kimdir? Kurulduğu yer neresidir?

SORU: Selefîliğin/Vehhâbîliğin kurucusu kimdir? Kurulduğu yer neresidir?

CEVAP:

“Vehhâbîlik” iki asır küsur sene önce, şu an Suud-i Arabistan sınırları içerisinde bulunan “Necd” bölgesi dolaylarında Muhammed b. Abdülvehhâb tarafından kurulmuştur. Bu mezhep, kurucusu olan “Abdülvehhâb”’a nisbetle “Vehhâbîlik” diye isimlendirilmiştir. Halen Suud-i Arabistan’ın resmi mezhebi olarak da devam etmektedir. Vehhâbîlik, Suud-i Arabistan’ın yanı sıra Mısır, Hindistan, Afrika ve bazı İslam ülkelerinde yayılmıştır. Bizlerin yanında “Vehhâbîlik”, itikatlarındaki benzerlik bakımından “Hâricîliğin” bir devamı olarak görülmüştür…

Bu yazı yorumlara kapalı.