Selefîlere/Vehhâbîlere göre Selefîlik/Vehhâbîlik nedir?

SORU: Selefîlere/Vehhâbîlere göre Selefîlik/Vehhâbîlik nedir?

CEVAP:

Vehhâbîler kendilerini, dört mezhepten Hanbelî mezhebinin imamı olan Ahmed b. Hanbel’in mezhebini devam ettiren İbn-i Teymiyye’nin takipçisi sünnîler olarak niteler, kendilerini “Muvahhidûn” diye isimlendirir ve Vehhâbî adlandırmasını kabul etmezler. Vehhâbîler, Muhammed b. Abdülvehhâb’ı, Hanbelî mezhebini yenileyen bir Şeyhülislam olarak görürler…

Bu yazı yorumlara kapalı.