KYK yani kredi ve yurtlar kurumundan kredi almak caiz midir?

SORU: KYK yani kredi ve yurtlar kurumundan kredi almak caiz midir?

CEVAP:

1- Alınan borç üzerine, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları oranında zam yapılacağı belirtilmektedir…

2- Buna cevaz veren hocaların dayandığı husus, paranın değer kaybı yüzdesinin borca eklenmesinin Hanefi Mezhebinde İmam Ebû Yusuf’un buna cevaz vermesidir. Ancak burada şu iki aykırı husus vardır:

a) Zamanımızdaki paranın değer kaybetmesi veya yükselmesi sûnî iniş-çıkışlara, spekülasyonlara bağlı olarak vuku bulmaktadır. Dolayısıyla döviz, enflasyon, kredi notları, borsa vb. hususlardaki iniş-çıkışlar hakikate bağlı olarak vuku bulan iniş-çıkışlar değillerdir. İmam Ebû Yusuf’un görüşüyle amel edilse bile yine de zikrettiğimiz bu spekülatif hareketlerden dolayı gerçekten enflasyonun olup olmadığı ve eğer varsa enflasyon farkının hakiki olarak hesaplanması mümkün gözükmemektedir…

b) Hanefi Mezhebinde İmam Ebû Yusuf (rh.a) paranın değer kaybı yüzdesinin borca eklenmesini caiz görse de, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri ile Hanefi Mezhebinden İmam Âzam ile İmam Muhammed buna cevaz vermemektedirler. Dînî bir mesele hususunda ihtiyatı elden bırakmayıp çoğunluğa göre amel etmek en isabetli davranış olsa gerektir…