300’ler Komitesi nedir, kimlerdir, neler yaparlar? 300’ler Komitesinin üzerinde yapı var mıdır, varsa hangileridir?

SORU: 300’ler Komitesi nedir, kimlerdir, neler yaparlar? 300’ler Komitesinin üzerinde yapı var mıdır, varsa hangileridir?

CEVAP:

300’ler KOMİTESİ dünyadan itina ile saklandı ve geçmişte insanlar 300’ler KOMİTESİNE inanmak istemediler ama 300’ler KOMİTESİ denilen yapı uzun süredir “dünyayı yöneten elit bir tabakadır…”

Dokunulmazlıkları bulunan Kraliçelerin gücüne iki asır önce sığınan aristokrat aileler, bugün birer imparator haline geldiler… Askeri orduların yanı sıra sömürgeciliğin en önemli unsuru olarak bir de Kraliçelere bağlı İŞADAMLARI ORDUSU oluşturuldu. Kraliçelere bağlı İŞADAMLARI ORDUSU’na “300’ler Komitesi” dediler… Bugün yaşanan tüm kaosların, terörün ve savaşın karargâhı 300’ler Komitesi’dir…

Avrupa’da 200 yıldır “KİRLİ ASALET” adı verilen bir yapı hüküm sürüyor. İngiltere, Hollanda ve Danimarka Kraliçeleri bu “KİRLİ ASALET” adı verilen yapının en tepesinde oturuyor…

“300’ler Komitesi”’nin teşkilat yapısı İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’ne dayanıyor, Venedik ve Cenova’daki KARA ASİLLER’e kadar uzanıyor…

Kendilerinden başkasının onları bilmediği, birbirini tanıyan 300 kişi uzun süredir Avrupa’yı idare etmektedir…

Dünya yönetiminde en çok söz sahibi olan 300 kişi vardır ve diğer her türlü gizli cemiyet ve yapı onların şubesi gibidir…

300’ler Komitesi, 13’ler Kraliyet Konseyi’nin emrinde olup onların emirlerini yerine getirir… 13’ler Komitesi de 3 kabalistten oluşan bir yapıdan emir alır…

300’ler KOMİTESİNİN tasvip etmedikleri HER DEVLETİ YOK EDECEK ARAÇLARI BULUNMAKTADIR…

Dünyayı yönetenlere bugüne kadar hep; İLLÜMİNATİ, CFR, TRİLATERAL, BİLDERBERG gibi kuruluşlar aday gösterildi ancak 300’ler KOMİTESİ pek bilinmedi perde arkasında kaldı…

Dünyada İLLÜMİNATİ, CFR, TRİLATERAL, BİLDERBERG gibi kuruluşları ve GİZLİ CEMİYETLERİ yöneten bir ÜST YAPI vardır ve bu yapı 300’ler KOMİTESİDİR…

300’ler KOMİTESİNİN her ülkede ajanları vardır…

300’ler KOMİTESİNİN her ülkede oluşturduğu PARALEL YAPILAR vardır…

Dünyayı yönetmeye soyunmuş 300’ler KOMİTESİNİN emrindeki cemiyetler, kuruluşlar ideallerini gerçekleştirmek adına her şeyi yapmaktadırlar…

300’ler KOMİTESİNİN amacı, YENİDÜNYA DÜZENİDİR…

300’ler KOMİTESİNİN amacı, “Dinler Arası Diyalog” diyerek tüm dinleri tek bir din altında birleştirmektir…

300’ler KOMİTESİNİN amacı, tarımı ortadan kaldırmaktır…

300’ler KOMİTESİNİN amacı, 2050 yılına kadar açlık, salgın, savaş vs. ile dünya nüfusunu 3 milyar kişi kadar azaltmaktır…

300’ler KOMİTESİNİN amacı, kitleleri uyuşturucu ile kontrol etmektir…

300’ler KOMİTESİNİN amacı, devletleri bölüp özerkliklere ayırmak sonra da hepsini yutup “Tek Dünya Devleti”’ni kurmaktır…

300’ler KOMİTESİNİN amacı, eğitim sistemini ele geçirip istediklerini öğretmektir ki BUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİR…

300’ler KOMİTESİNİN amacı, Demokrasi adı altında kirli planlarını gerçekleştirmektir…

300’ler KOMİTESİNİN amacı, ülkelerin doğal kaynaklarını ele geçirip sömürmektir…

Küresel sermayenin olduğu her yere dalan bu “300’ler Komitesi”, 1812’deki savaştan sonra ABD’yi de kontrol etmeye başladı. “300’ler Komitesi” Beyaz Saray’a başkan seçtiler, sahip oldukları British Petrol’ün sermayesi ile şirketlere şirket kattılar. 300’ler Komitesi Petrolün yanı sıra, altın, elmas, titanyum, demir, bakır, tungsten ve uranyum dâhil tam 52 metal ve mineralin kontrolü eline geçirdi…

300’ler Komitesi satın aldıkları ülkeleri Kraliçe’ye/ROTHSCHİDLERE bağlıyorlar, bayrağını çiziyorlar, parasını basıyorlar…

300’ler Komitesi bazı ülkeleri atadıkları VALİLERLE yönetiyorlar, bazılarını da perde arkasından zengin ailelerle KONTROL ediyorlardı. Türkiye 2002 öncesine kadar KONTROL EDİLEN ülke sınıfındaydı…

Kanada’yı 300’ler komitesi üyesi Bronfman ve Hofjuden AİLELERİ ile  denetliyor. Kanada’yı parasının üzerine fotoğrafı bulunan İngiliz Kraliçe, Vali atayarak yönetiyor… 300’ler komitesi üyesi Bronfman ailesi tüm Güneydoğu Asya UYUŞTURUCU ticaretini yöneten ve dünyaya yayan bir HOLDİNG’in patronudur… 300’ler Komitesi, 1913’te yapılan gizli anlaşmayla uyuşturucu, kara para aklama suç ve rüşvet işlerini Kanada’ya vermiştir. MESELA, Okyanus’taki 20 bin nüfuslu adalarda yer alan 800 bin kara para aklama şirketinin içinde Kanadalılar vardır. MESELA, Uzakdoğu ülkelerinden gelen uyuşturucu İran’dan geçip, Türkiye üzerinden Avrupa ve Amerika’ya kadar taşınıyor. Bu taşıyıcı 30 yıl önce temelini atıp büyüttükleri PKK’dır…

300’ler, 13’ler ve 3’ler KOMİTESİNİN kaide ve usulü “el-ğâyetü tüberriü’l-vesîlete” yani “hedefe ulaştıran her vesile mübahtır/caizdir” kaidesidir ki onlar hakkında; “neleri yaparlar veya yapmazlar” diye fikir yürütebilmek için bu kaideyi bilmek yeterli olacaktır. Sizin, hayvanlara bile yapamayacağınız şeyi 300’ler, 13’ler ve 3’ler KOMİTESİ sizlere yaparlar. Sizin, kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek kötü şeyleri 300’ler, 13’ler ve 3’ler KOMİTESİ bir çırpıda yaparlar… Şeytanın bile aklına gelmeyecek şeytanlıkları 300’ler, 13’ler ve 3’ler KOMİTESİ düşünüp uygularlar… 300’ler, 13’ler ve 3’ler KOMİTESİNE göre “söz konusu çıkarlarıysa gerisi teferruattır…”