Temettû veya Kırân haccı yapan kişi şeytan taşlamadan veya kurban kesmeden önce tıraş olursa hükmü ne olur?

SORU: Temettû veya Kırân haccı yapan kişi şeytan taşlamadan veya kurban kesmeden önce tıraş olursa hükmü ne olur?

CEVAP:

a) Temettû veya Kırân haccı yapan kişi akabe cemresini atmadan önce veya kurban kesmeden önce tıraş olursa koyun kesmeleri gerekir.

b) İfrad haccı yapan kişi akabe cemresini atmadan önce tıraş olursa koyun kesmesi gerekir.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.