İhramlı kişi hanımını şehvetle öperse veya şehvetle dokunursa hükmü ne olur?

SORU: İhramlı kişi hanımını şehvetle öperse veya şehvetle dokunursa hükmü ne olur?

CEVAP:

İhramlı kişi eğer herhangi bir kadını şehvetle öperse veya bir kadına şehvetle dokunursa yahut parlak/tüysüz bir erkeğe şehvetle dokunursa, ister meni gelsin ister gelmesin koyun kesmesi gerekir…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.