Umre için ihrama giren bir kişi hastalanır da umreyi tamamlayamazsa hükmü ne olur?

SORU: Umre için ihrama giren bir kişi hastalanır da umreyi tamamlayamazsa hükmü ne olur?

CEVAP:

Umre için ihrama giren bir kişi hastalanır da umreyi yapamazsa bir koyun kesmesi ve umresini kaza etmesi gerekir. Keseceği kurbanı “Harem” sınırları dışında kesemez. Eğer Harem’e ulaşmışsa orada kurbanı keser sonra tıraş olur. Eğer Harem’e ulaşmamışsa, koyunun kendisini veya parasını bir kişiyle Harem’e gönderir ve koyunun kesildiği haberi gelince tıraş olup ihramdan çıkar. “İhsâr” kurbanını Harem’in haricinde bir yerde kesmek caiz değildir…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.