Sihir yapan kişinin hükmü nedir? Katli vacip midir? Sihir yapan kimseye nasıl muamele edilir, bu kimse kâfir midir?

SORU: Sihir yapan kişinin hükmü nedir? Katli vacip midir? Sihir yapan kimseye nasıl muamele edilir, bu kimse kâfir midir?

CEVAP:

a) “Tebyînü’l-Mehârim” isimli eserde İmam Ebû Mansur Mâturîdî’den naklen şöyle denilmiştir: “Sihir yapmak “mutlak/genel olarak küfürdür” (yapan da kâfirdir) diye genellemek hatadır. Kişinin yaptığı sihrin hakikatini araştırmak icap eder. Eğer sihirde imanın şartlarından birini inkâr varsa küfürdür ve katli/öldürülmesi vaciptir yoksa küfür değildir ve dolaysıyla katli/öldürülmesi vacip değildir…”

b) “Sihir yapanların kitaplarında birçok fasıllar/bölümler vardır ve her sihir denilen şey küfür değildir. Çünkü sihir sebebiyle bir kimseyi tekfir, sihrin yol açtığı zarardan dolayı değil, yaptığı sihir ile küfre düşmesindedir. Meselâ, yıldızların Allah olduğuna itikad eder yahut Kur’ân’a ihanette yani küçültücü fiillerde bulunur veya küfrü icap eden bir söz söylerse, (o takdirde küfrüne hükmolunur)…” İbn-i Hacer’in bu açıklaması İmam Ebû Mansur Mâturîdî’nin sözüne muvafıktır…

c) Sihir yapan kimseye mutlak surette kâfir denilememesinden, onun öldürülmemesi lâzım gelmez…

d) Yukarıda görüldüğü üzere sihir yapanın öldürülmesi fesada çalıştığı içindir. Yaptığı sihirle başkalarına zarar verdiği sabit olursa -velev ki küfrü icap etmeyen bir şeyle sihir yapmış olsun- şerrinden kurtulmak için öldürülür. Nitekim insan boğanlar ile yol kesenler de (küfürlerine hükmedilmediği halde insanlara verdikleri zarardan dolayı şerlerinden kurtulmak için) öldürülürler… (İbn-i Âbidîn)